fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Membres

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR


SECTOR PARES
1.- N'Alicia Dalmau Martí
INF-PRIM
2.- Na Yolanda Ausina Moragues
INF-PRIM
3.- Na  Catalina Mª Llopis Oller
INF-PRIM
4.- Na Josefa Garcia Giner
INF-PRIM
5.- Na Marian Andrés Llobell
INF-PRIM
6.- En Juan Moragues Ivars
INF-PRIM
7.- Na Inmculada Shaida Andrés Ortolà
INF-PRIM
8.- N'Ana Maria Puig Vallés
INF-PRIM
9.- Na Teresa Ivars Almazán 
Representant de l’ AMPA
SECTOR MESTRES
10.- Na Sabina Ferrando Julià
INF-PRIM
11.- Na Mª José Ivars Ivars
INF-PRIM
12.- Na Llum Gómez Pastor
INF-PRIM
13.- N'Eva Telechea Martínez
INF-PRIM
14.- N'Alejandra Llobel Ivars
INF-PRIM
15.- Na Mª Isabel Ferrando Julià
INF-PRIM
16.- Na Mª Teresa Far Buigues
INF-PRIM
SECTOR ALUMNES
17.-
18.-
19.-
SECTOR ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
20.- En Vicent Oller Torres
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT
21.- En Daniel  Ibanco Ferrer
EQUIP DIRECTIU
22.- N’Oscar Roselló García (Secretari)
23.- En Mario Font Llobell (Cap d’estudis)
24.- N’Araceli Ribes Riera (Directora)